De oostvaardersplassen en het (mislukte) Oostvaarderswold!

Er word veel geschreven over de oostvaardersplassen.. Mensen die goedwillend zijn over het leven van de dieren en mensen die vinden dat de natuur zijn gang moet gaan. Over het mislukte project, maar ook provincie Flevoland en omliggende gemeenten die er een probleem van maken om er 1 groot gebied van te maken dat aansluit op de Veluwe..

Om een steun in de rug te vragen heb ik een project gestart om dit te realiseren, om een goed begin te krijgen is er geld nodig.. Veel geld.. Immers het laten aansluiten op de Veluwe kost geld.
Geld inzamelen | Doneeractie.nl

In 2006 kwam onderstaand bericht al naar voren:

Grote grazers uit de Oostvaardersplassen bij Lelystad die opduiken op de Veluwe. In theorie maakt de aanleg van Oostvaarderswold dit mogelijk. De kans is echter groter dat edelherten tussen beide natuurgebieden zullen pendelen. Met de presentatie van Oostvaarderswold is er eindelijk een concrete invulling voor de plannen voor een robuuste ecologische verbinding tussen de Oostvaardersplassen en Horsterwold bij Zeewolde. Ooit genoemd door toenmalig staatssecretaris Geke Faber, eerder burgemeester van Zeewolde. Ook is de ecologische zone opgenomen in de Nota Ruimte.

Duitsland

Via Horsterwold krijgen de Oostvaardersplassen aansluiting op de Veluwe. Op termijn moet deze grote verbinding doorlopen naar Duitsland. Deze plannen liggen er al, aldus gedeputeerde Laura Bouwmeester van Flevoland.

Zo ontstaat een (internationale) uitwisseling van flora en fauna. Dat houdt een natuurgebied gezond, zegt Bouwmeester. "Als je een gebied als de Oostvaardersplassen maar lang genoeg geïsoleerd laat, ontstaat daar vanzelf inteelt"

De stuurgroep die schuilgaat achter het plan, bestaande uit onder meer de gemeenten Lelystad, Zeewolde en Almere, de provincie en Waterschap Zuiderzeeland, richt zich met de ecozone vooral op het edelhert. Bouwmeester kan zich voorstellen dat herten van de Veluwe de biezen pakken naar Flevoland. "Ze zijn vaak verdreven van kleioevers naar zandgronden. Kortom, mogelijk dat ze zich in Flevoland beter thuis voelen.

Landgoederen

Maar Oostvaarderswold is meer dan een open verbinding tussen Oostvaardersplassen en Horsterwold. Het is de juist de combinatie van natuur met recreatie en wonen waar de stuurgroep zo trots op is. Tussen de ecozone en de A27 bij Almere zijn pakweg 20.000 woningen voorzien. Landelijk wonen, daar gaat het hier om. "Te denken valt aan landgoederen", aldus Bouwmeester. Dit alles gaat gepaard met fietspaden, kano- en wandelroutes, horeca en kampeerboerderijen, om maar enkele voorbeelden te noemen. Streven is dat 85 procent van Oostvaarderswold openbaar toegankelijk is.

Naar schatting dertig landbouwbedrijven moeten wijken voor het plan. Ook dreigt een grenscorrectie tussen Almere en Zeewolde.

De algemene besturen van de drie gemeenten, de provincie en het waterschap moeten zich nog buigen over Oostvaarderswold. Als het meezit, begint de aanleg volgend jaar.

Toekomstvisie 2030

Dit plan is onderdeel van de toekomstvisie 2030.. Dit gaat echter zo lang duren dat er meert slachtoffers vallen dan leven in de brouwerij..

Via onderstaande link kunt u doneren om bij te dragen aan de tot stand koming van bovenstande.

Op Wikipedia valt nog meer de lezen over het Oostvaarderswold hier valt o.a. te lezen dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie oorspronkelijk € 240 miljoen zou bijdragen aan de totale kosten van het project (begroot op ongeveer € 400 miljoen).

Overeenkomstig het beleid van het Kabinet Rutte-I heeft staatssecretaris Bleker (CDA) echter op 20 oktober 2010 schriftelijk aan de provincie meegedeeld dat deze bijdrage niet wordt toegekend.In november 2011 leek het dat Staatsbosbeheer, het Wereldnatuurfonds en de stichting Flevo-landschap genoeg andere investeerders hadden gevonden. Echter, door veertien boeren en particulieren is samen met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) tegen het plan beroep aangetekend tot en met de Raad van State. Op 7 maart 2012 heeft die hen in het gelijk gesteld, omdat de provincie niet aannemelijk zou hebben gemaakt dat de realisatie van de plannen 'uit de eigen middelen kan worden betaald of dat andere (markt)partijen de realisering van het plan in zoverre op zich willen nemen'. Vervolgens verwierp de bestuursrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad op 22 maart 2012 het beroep van de provincie tegen het besluit om de Rijksbijdrage niet toe te kennen.

Regeerakkoord 2017-2021

Omroep flevoland kwam in 2017 met onderstaand bericht, waarin op te maken valt dat er mogelijk toch weer gekeken kan worden naar het Oostvaarderswold.

Luister naar onderstaand fragment:

Plan Oostvaarderswold mogelijk weer op tafel

Het aan elkaar knopen van natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen en de Veluwe, wordt in politiek Den Haag weer serieus besproken. Dit nadat een paar jaar geleden juist een streep was gezet door het Oostvaarderswold. Dat project moest zo’n verbinding tot stand brengen.

Regeerakkoord
Een akkoord tussen milieuspecialisten van zes politieke partijen heeft nu een tekst opgeleverd die volgens hen zo kan worden overgenomen in het regeerakkoord. Het gaat om de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie. De aanleg van een Nationaal Natuurnetwerk wordt door hen als specifiek plan genoemd.

Andere ideeën zijn het sluiten van alle kolencentrales, het vergaand verminderen van de Groningse gaswinning, een hogere belasting op vervuilende activiteiten en het verplichten van elektrische auto’s vanaf 2025.

Vraagtekens
Of de plannen plannen ook daadwerkelijk worden overgenomen in het regeerakkoord is nog lang niet zeker. Maar “deze partijen laten zien dat een compromis op het thema klimaat en duurzaamheid goed mogelijk is”, zeggen de initiatiefnemers.

Kritiek
De plannen voor het Oostvaarderswold hebben altijd op veel kritiek kunnen rekenen van boeren in het gebied. Zij zouden hun landbouwgrond dan namelijk moeten afstaan voor de natuur. Nadat het Rijk in 2010 had besloten het plan niet uit te voeren, heeft de provincie Flevoland nog geprobeerd het alsnog voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk werd in 2013 definitief de stekker uit het plan getrokken.

Reactie Provincie
In een reactie zegt de provincie nu: "We hebben het voorstel gezien en zijn benieuwd of - en hoe - dat in het regeerakkoord wordt uitgewerkt." Er is volgens een woordvoerder geen sprake van dat de provincie op dit moment concrete plannen aan het maken is.

Echter is in het regeerakkoord (download) geen enkel stuk meer te lezen over het Oostvaarderswold. Hierom vind ik dat er meer gedaan moet worden aan het alsnog bereiken van dit doel.

Doneer nu!

Rechts kunt u doneren.

Er gaat nog meer geld naar dit project.
Onderstaande advertentie opbrengsten gaan ook naar het dierenwelzijn van de grazers van de Oostvaardersplassen en de totstandkoming van het Oostvaarderswold:
Mobiel:

Energie:Reacties

reacties

Please follow and like us: